loading please wait..

Archiwum kategorii: Powrót do siebie

Skąd się bierze trema?

Byłam niedawno na koncercie zaprzyjaźnionego Muzyka. Grał pięknie. Zauważyłam, że przez pierwszych kilka minut był mega zestresowany. Po koncercie powiedział, że przeżywał ogromną tremę. Stwierdził też, że z powodu stresu, nie zrealizował swojego planu, zagrał i zaśpiewał poniżej swoich możliwości. Nas słuchaczy nie zawiódł, ale zapłacił za ten występ swoim zdrowiem. Pomyślałam, że muzyk przygotowując…

Read More →

O dyskomforcie strefy komfortu

Jednym z bardziej popularnych haseł towarzyszącym tym, co to chcą się rozwijać jest „Opuść swoją strefę komfortu.” Można o strefie komfortu poczytać na blogach, w poradnikach psychologicznych oraz usłyszeć w radio czy telewizji. Różni autorzy, psychologowie oraz ci, którzy mają mikrofon mówią o konieczności wychodzenia ze strefy komfortu, ponieważ dopiero poza jej granicami zaczyna się…

Read More →

Jak się nauczyć – wskazówka 3

Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona. To podobno stwierdził mój ulubiony Albert. Einstein. Zatem wykorzystuj potęgę wyobraźni. Także kiedy się uczysz. Pamiętając, że wiedza jest ograniczona, co pomoże Ci zaakceptować, że w najlepszym razie opanujesz całą ograniczoną wiedzę tego świata. A wtedy, to już koniecznie musisz użyć wyobraźni 🙂 O dwóch różnych, efektywnych, gdy współpracują,…

Read More →

Pomoc psychologiczna przez internet

Pomoc psychologiczna online to pomoc psychologiczna świadczona zdalnie, przy pomocy mediów elektronicznych, takich jak internet czy telefon. W ramach terapeutycznych usług online wykorzystywane są te same podejścia i techniki co w terapii tradycyjnej: poznawcze, behawioralne, psychoanalityczne. Pomoc psychologiczną przez internet można zaliczyć do obszaru usług psychologiczno-terapeutycznych typu wsparcie psychospołeczne z elementami interwencji kryzysowej i poradnictwo…

Read More →

Zmień jedno przekonanie

Jakiś czas temu mieszkańcom Ameryki zadano dwa pytania: Czy doświadczyłeś dużo stresu w ciągu minionego roku? Czy wierzysz, że stres jest szkodliwy dla Twojego zdrowia? Następnie posłużono się danymi statystycznymi na temat zgonów w grupie badanych. Badania trwały 8 lat, uczestniczyło w nich 30 tysięcy osób. Stwierdzono, że: U osób, które doświadczyły dużo stresu ryzyko…

Read More →

Jak się nauczyć? Wskazówka 2

“Im więcej się uczę, tym więcej wiem. Im więcej wiem, tym więcej zapomnę”- mawiają uczniowie usprawiedliwiając niechęć do zdobywania wiedzy. Można jednak nauczyć się i nie zapomnieć. Ludzki mózg jest jak Internet – nie zapomina. Wszystko czego doświadczyliśmy i nauczyliśmy się, jest przechowywane w magazynie pamięci długotrwałej. Problemem jest jedynie dotarcie do tych informacji, brak…

Read More →

Jak się nauczyć? Wskazówka 1

Ludzki mózg składa się z dwóch półklul: prawej i lewej. Półkule mają różne funkcje. Półkula lewa odpowiada za myślenie analityczne, logikę, pisanie, mowę i jej rozumienie, obliczenia matematyczne. Półkula prawa natomiast odpowiedzialna jest za: kreatywność, wyobraźnię, myślenie abstrakcyjne, zdolności artystyczne, intuicję. Półkule są ze sobą połączone wiązką aksonów, dzięki którym informacje mogą swobodnie przemieszczać się.…

Read More →

Wybór kierunku studiów…

Na wybór zawodu, szkoły czy pracy składa się szereg decyzji edukacyjnych i zawodowych, które prowadzą do pełnienia określonej roli zawodowej. Wybór zawodu jest procesem ponieważ przez cale życie podejmujemy decyzje zarówno o stabilizacji w zawodzie jak i zmianie zawodu, a to wiąże się z koniecznością ponownego zdobywania kwalifikacji.   Podejmując decyzje o wyborze kierunku studiów…

Read More →

Planowanie w 3 krokach.

Plan powinien uwzględniać cele osobiste i zawodowe, a także powinien nosić zabarwienie emocjonalne, dzięki czemu motywacja do jego realizacji jest niewyczerpana. Mając emocjonalny stosunek do celu będziesz go konsekwentnie i z przekonaniem realizował. Realizacja planu odbywa się poprzez wykonywanie celów cząstkowych w wyznaczonych terminach. Im większa perspektywa czasowa, tym większy poziom ogólności, ale im precyzyjniej…

Read More →

Mój kierunek studiów jest nudny!

Wybór niewłaściwego kierunku i poczucie frustracji, jakie ze sobą niesie nie są wcale rzadkie. Takie błędy zdarzają się bardzo często, bo maturzyści pochopnie wybierają studia. Okres liceum to z jednej strony czas buntu i bolesnego niejednokrotnie dorastania a jednocześnie czas wypełniony nauką i licznymi obowiązkami. Nie sprzyja to zastanawianiu się nad tym, co chce się…

Read More →