Częstość samobójstw w różnych krajach jest rozmaita. W Polsce wskaźnik ten w ostatnich latach oscyluje wokół 15/100 tys. ludności. Na każde popełnione samobójstwo przypada prawdopodobnie 10 lub więcej nieudanych prób. Próby są częściej podejmowane przez kobiety, głównie młode. Zażywają one dużą dawkę środków nasennych lub podcinają żyły. Udane samobójstwa popełniają częściej mężczyźni wybierając skok…

Read More →