Pomoc psychologiczna online to pomoc psychologiczna świadczona zdalnie, przy pomocy mediów elektronicznych, takich jak internet czy telefon. W ramach terapeutycznych usług online wykorzystywane są te same podejścia i techniki co w terapii tradycyjnej: poznawcze, behawioralne, psychoanalityczne. Pomoc psychologiczną przez internet można zaliczyć do obszaru usług psychologiczno-terapeutycznych typu wsparcie psychospołeczne z elementami interwencji kryzysowej i poradnictwo…

Read More →