Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona. To podobno stwierdził mój ulubiony Albert. Einstein. Zatem wykorzystuj potęgę wyobraźni. Także kiedy się uczysz. Pamiętając, że wiedza jest ograniczona, co pomoże Ci zaakceptować, że w najlepszym razie opanujesz całą ograniczoną wiedzę tego świata. A wtedy, to już koniecznie musisz użyć wyobraźni 🙂 O dwóch różnych, efektywnych, gdy współpracują,…

Read More →