loading please wait..

Posts Tagged:zapamiętywanie

Jak się nauczyć – wskazówka 3

Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona. To podobno stwierdził mój ulubiony Albert. Einstein. Zatem wykorzystuj potęgę wyobraźni. Także kiedy się uczysz. Pamiętając, że wiedza jest ograniczona, co pomoże Ci zaakceptować, że w najlepszym razie opanujesz całą ograniczoną wiedzę tego świata. A wtedy, to już koniecznie musisz użyć wyobraźni 🙂 O dwóch różnych, efektywnych, gdy współpracują,…

Read More →

Jak się nauczyć? Wskazówka 2

“Im więcej się uczę, tym więcej wiem. Im więcej wiem, tym więcej zapomnę”- mawiają uczniowie usprawiedliwiając niechęć do zdobywania wiedzy. Można jednak nauczyć się i nie zapomnieć. Ludzki mózg jest jak Internet – nie zapomina. Wszystko czego doświadczyliśmy i nauczyliśmy się, jest przechowywane w magazynie pamięci długotrwałej. Problemem jest jedynie dotarcie do tych informacji, brak…

Read More →