loading please wait..

10 najczęstszych zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości oznaczają posiadanie przez osobę pewnych trwałych cech, które czynią ją nieszczęśliwą i utrudniają przystosowanie i prawidłowe funkcjonowanie w otoczeniu.

Czytając poniższą charakterystykę 10 najpopularniejszych zaburzeń osobowości możesz znaleźć cechy zbliżone do twoich, twoich bliskich lub innych znanych ci osób. Każdy z nas przejawia niektóre z tych zachowań, dopóki jednak nie uniemożliwiają one normalnego funkcjonowania, nie mówimy o zaburzeniach osobowości, a jedynie o pewnych charakterystycznych cechach osobowości.

  1. Osobowość paranoidalna oznacza skrajną podejrzliwość wobec innych osób. Osoby takie wszędzie wietrzą spisek, doszukują się ukrytych znaczeń, aluzji i sugestii.
  2. Osobowość schizoidalna oznacza duże trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Osoba o takim zaburzeniu nie interesuje się tym co myślą o niej inni i co czują do niej inni. Izoluje się od otoczenia.
  3. Schizotypowe zaburzenia osobowości występują kiedy, ktoś ma problemy w kontaktach z ludźmi i zachowuje się w sposób dziwny lub ekscentryczny. Osoba taka podatna jest na złudzenia i może przejawiać myślenie magiczne (np. jeśli zobaczę śmieciarkę spóźnię się do pracy).
  4. Zaburzenia typu borderline występuje u kogoś, kto charakteryzuje się krańcową niestałością nastroju, obrazu samego siebie i relacji z innymi ludźmi.
  5. Osobowość narcystyczna to człowiek z zawyżoną samooceną, silnie skoncentrowany na sobie i egoistyczny.
  6. Osobowość histrioniczna charakteryzuje człowieka, który na ogół zachowuje się tak, jak by był na scenie, ma skłonności do dramatyzowania i ciągle usiłuje koncentrować na sobie uwagę otoczenia.
  7. Osobowość unikającą stwierdza się u osoby, która nie potrafi wchodzić w bliskie relacje interpersonalne. Może pragnąć bliskości, ale boi się odrzucenia i dlatego unika silniejszego związania się z kimś.
  8. Osobowość zależną występuje u kogoś, kto nie wierzy we własne siły i nie potrafi wziąć odpowiedzialności za samego siebie.
  9. Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia osobowości (ocd) polegają na nadmiernej dbałości o szczegóły i respektowaniu reguł czy przepisów oraz na tendencji do perfekcjonizmu.
  10. Osobowość antyspołeczna charakteryzuje człowieka, który wydaje się uprzejmy i bezpośredni, ale w rzeczywistości jest nieszczery, nierzetelny i nieuczciwy w stosunku do innych ludzi.

Każdy z nas przejawia niektóre z tych zachowań, dopóki jednak nie uniemożliwiają one normalnego funkcjonowania, nie mówimy o zaburzeniach osobowości, a jedynie o pewnych charakterystycznych cechach osobowości.

 

 

Posted on 28 listopada 2016 in Emocje, Powrót do siebie

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.